Analys

Kontinuerlig uppföljning och analys av trafiken är viktig för att på så sätt kunna korrigera det som inte fungerar bra och fullt ut utnyttja det som går bra.

Vad ska man studera

Ur ett sökmotoroptimerings perspektiv är information om vilka sökord det är som driver trafik till webbplatsen en av de intressantaste uppgifterna att studera, dessa uppgifter brukar finnas i de Search Query Report eller liknande som de olika analysprogramen levererar.

Google Analytics

Google Analytics är ett bra gratis alternativ för den som vill börja studera, analysera vad som sker på webbplatsen.

Google Analytics

Avinash Kaushik presenterar hur viktigt det är att mäta bounce rate. Se mer.