Kodning

För att underlätta för sökmotorer att indexera innehållet på en webbsida är det viktigt att det är lätt för dem att tolka informationen på sidan. Även om de klarar av att tyda väldigt bristfällig HTML-kod är det ju dumt att chansa - det är mycket bättre att själv se till att koden är korrekt. Förutom att det underlättar för sökmotorer så är korrekt kod en förutsättning för att diverse datorhjälmedel, som används av personer med olika handikap, skall fungera på bästa sätt. Genom att skapa sidor med korrekt html-kod får man alltså både tillgängliga och i en mening sökmotoroptimerade sidor.

En annan viktig princip för att sidor skall vara både tillgängliga och sökmotorvänliga är att man skiljer på innehåll och utseende, man skall alltså sträva efter att ha så lite formatering som möjligt i själva html-koden. Detta löser man genom att använda HTML+CSS, dvs i HTML-koden beskriver man innehpållet och CSS styr sedan hur innehållet presenteras. Tabeller skall inte användas för layout utan de ska användas för just tabeller. På detta vis får man HTML-kod som består av mycket innehåll i förhållande till sin storlek, vilket sökmotorerna gillar - det underlättar också för dem som använder hjälpmedel för att surfa.SEO Rapper förstår vikten av att koda sidorna ordentligt. Se mer.

Viktiga element

När det handlar om själva innehållet på sidan så finns det ett antal element som sökmotorerna sätter särskild vikt vid, det handlar om element som är svåra att förvanska, dvs det är troligt att vanliga besökare och robotar ser samma sak.
Tidigare kunde man till exempel komma långt genom att skriva en massa, för sidan, ovidkommande ord i meta keywords. Ett fält som de flesta vanliga besökare aldrig ser medans robotarna fäste stor vikt vid. Dette missbruk har lett till att keywords idag knappast har någon direkt betydelse för hur en sida rankas, däremot fästs större betydelse vid andra element på sidan.

Viktiga HTML-element

  • TITLE Sidans titel, visas i webbläsaren, blir namn på favorit när man skapar bokmärken. Visas som länktext i sökresultaten. Det enskilda element som har störst betydelse, vilket är logskt eftersom titeln på ett dokument rimligen bäst bör beskriva vad det handlar om.
  • H1, H2... Rubriker, H1 är huvudrubriker på sidan och bör liksom titeln ge en bra beskrivning av innehållet.
  • Länktext Den länkade texten i en länk, den texten bör säga mycket om vad den sida man länkar till handlar om. Interna länkar har man själv kontrollen över, detta bör utnyttjas.

HTML-element som bör användas

  • strong Fet text, genom att fetmarkera viktiga ord i texten blir det lättare att snabbt skumma en sida och få en uppfattning om vad den handlar om.
  • bild:alt Alla meningsbärande bilder skall ha en beskrivande alt-text. Bilder utan betydelse skall ha en tom alt-text!
  • länk:title Om själva länktexten inte säger tillräckligt mycket om sidan man länkar till ska title attributet användas för en utförligare beskrivnig.

Meta taggar

Det finns två meta taggar som bör användas, description och keywords, ingen av dem har stor betydelse för hur en sida rankas men de är ändå viktiga att använda.

Description

En beskrivning av sidan, talar om för sökmotorer och andra vad sidan handlar om. Sökmotorerna fäster ingen större betydelse vid innehållet när sidan rankas, däremot är den viktig att använda eftersom de flesta visar denna texten i listan med sökresultat. Genom en bra och lockande description ökar alltså chansen att någon faktiskt väljer att besöka just den sidan bland alla träffar.

Keywords

Nyckelord för sidan, ord som beskriver vad sidan handlar om. Sökmotorer fäster näst intill ingen vikt vid dem, men det är ändå viktigt att själv tala om vilka ord man tycker beskriver sidan. Ord som listas här bör förekomma på själva sidan.

Placering

Utöver att se till att viktiga nyckelord används i de viktiga html-elementen skall man även se till att de finns med tidigt i själva texten, dvs första meningen i det första stycket säger mycket om vad ett dokument handlar om - där skall nyckel orden finnas med. Detta är kopplat till att man när man skriver för webben skall inleda med det viktigasta, fångar man inte direkt läsarens intresse så försvinner den.

Det är viktigt att tänka på att man gör webbsidor för besökare - inte för sökmotorer, skriv inte en konstlad text där nyckelorden radas upp bara för att försöka tilltala sökmotorerna. Om detta skulle lyckas så kommer sidan ändå inte att bli lyckad eftersom besökarna inte lär tillbringa särskilt mycket tid på siten om texten är obegriplig eller svårläst.