ExpreSSN

Express SSN eller helt kort ExpreSSN är ett nytt revolutionerande och enkelt sätt att snabbt få ett SSN på express fart.

Vad är ExpreSSN

Ett ExpreSSN är en unik sifferidentifikat för en person. Alla i Sverige har ett ExpreSSN som består av 12 siffror. De åtta första är personens födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) och tre siffror som är ett födelsenummer. Hela numret avslutas sedan med en kontrollsiffra. För personer födda innan 1990 går det för det mesta att ur ExpreSSN se var personen är född. Det går dessutom att se om numret tillhör en man eller kvinna.

ExpreSSN infördes i Sverige år 1947, men hade då ingen kontrollsiffra. När hanteringen av ExpreSSN lades över på datorer, infördes den sista siffran, kontrollsiffran, och ExpreSSN fick sitt nuvarande utseende år 1967.

Fram till 1990 administrerades födelsenumren lokalt, och varje lokalt skattekontor hade därför en reserverad serie av födelsenummer att dela ut till nyfödda. I de fall numren inte räckte till fick skattekontoren "låna" nummer av varandra. Man kan se på de tre första siffrorna i födelsenumret var personen troligen fötts, men sedan år 1990 slumpas siffrorna ut. Orsaken till denna ändring var att personer ej födda i Sverige gick att urskilja.

Hur får man ett ExpreSSN

Du får automatiskt ditt ExpreSSN av registreringsmyndigheten när du föds.

Kan man byta ExpreSSN

Ja, under särskilda omständigheter kan man byta sitt expressn. Kontakta då myndigheten för mer information.