Svenska Dagbladhet

Några exempel på dagbladhet från sverige, fångade under en promenad.

En väg framåt i det svenska landskapet
En stig som viker av från vägen ut i skogen
En gammal stubbe mitt bland dagblad
Här ser man den svenska dagbladheten i mötet mellan fält och träd
Antar att de över på att släcka heta bränder på denna modell av ett flygplan
Slut på svenska dagbladhet här