Svenska Dagbladhet historier

Några korta historier som kan ha koppling till svenska dagbladhet, eller också är de inte alls relevanta men lite roliga ändå.

Printcrime

Denna historia är en del av Cory Doctorow’s samling av korta historier "Overclocked: Stories of the Future Present".